ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

Read more

รายชื่อผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่รายงานต

Read more

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และยกเว้นค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป. การศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา

Read more

งานบริการการศึกษา แจ้งขยายเวลาการจองและยืนยันรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบริการการศึกษา แจ

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารักษาสภาพนักศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

­เนื่องจากสถานการณ์ก

Read more