ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและนโยบายกับนักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการให้ทุนและแนวปฏิบัติต่างๆ

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและนโยบายกับนักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการให้ทุนและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการรับฟังนโยบายรวมถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนได้เข้าใจและเป็นการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่ม พร้อมช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการรับนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น