วันที่ 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 อีกทั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้น้อมสืบสานพระราชปณิธานการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ณ ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คลิกดูรูปเพิ่มเติม)

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น