รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ช่วงเดือน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรายงานผล รวม
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 62 35 6 41
1 พ.ย.- 30 พ.ย. 62 49 10 59
1 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 62 73 29 102
ไตรมาสที่ 1 157 45 202
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 63  81  31 112
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 63  266  186  452
 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 63 118  112 230
ไตรมาสที่ 2 465 329 794
1 เม.ย.-30 เม.ย. 63 41  41  82
 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 63 134  114  248
1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 63 66  69  135
ไตรมาสที่ 3 241 224 465
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 63  53  50  103
 1 ส.ค. – 30 ส.ค. 63 25  24  49
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 63 19  22 41
ไตรมาสที่ 4 97 96 193
รวม 960 694 1654

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น