รายวิชาเลือกเสรี / หมู่เรียนเลือกเสรี

นักศึกษา ภาคปกติ

-ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รายละเอียด คลิ๊ก!!)

นักศึกษา ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

-ภาคการศึกษาที่ 1/2563