รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564

 1. ภาคปกติ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รายละเอียด)
2. ภาคปกติ ประเภท รับตรง (รายละเอียด)
3. ภาคปกติ ประเภท บุคคลพิการ(รายละเอียด)
4. ภาคปกติ ประเภท ทุนเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (รายละเอียด)
5. ภาคปกติ ประเภท ทุนความสามารถพิเศษ (รายละเอียด)
สมัครได้ที่ (คลิกเลย)