โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “เจียระไนเพชรราชภัฏกาญจนบุรี”

📣ประชาสัมพันธ์ 📣

ขอเชิญนักศึกษาทุนเพชรราชภัฏทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “เจียระไนเพชรราชภัฏกาญจนบุรี”

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 9:00 น. ถึง 15:00 น.

เข้าร่วมประชุมทางไกล Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92249053308?pwd=VUVMeGhDeHZGaUxDc0Q3NTFTQmVHQT09
Meeting ID: 922 4905 3308
Passcode: 543583