หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต(กศ.บป.)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต(กศ.บป.) **อ่านรายละเอียด**
[pdfviewer width=”100%” height=”800px” beta=”true/false”]http://ac.kru.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/student12.pdf[/pdfviewer]