รหัสวิชาและคำอธิบาย

ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559

-ประกาศรหัสวิชา พ.ศ.2559 (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–

รหัสวิชา 14 หลัก

รหัสวิชา 14 หลัก (อ่านรายละเอียด)

————————————————————————–

คณะวิทยาการจัดการ
-รวมคำอธิบายรายวิชา (อ่านรายละเอียด)
-รหัสวิชา (อ่านรายละเอียด)