ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลารับสมัครบุคค

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 5)(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 และเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ภาพการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน” ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง สอบวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more