ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 และเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

แจ้งกำหนดการจองและยืนยันรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

โดยนักศึกษาสามารถเข้

Read more

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และยกเว้นค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป. การศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา

Read more

งานบริการการศึกษา แจ้งขยายเวลาการจองและยืนยันรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบริการการศึกษา แจ

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารักษาสภาพนักศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ขยายเวลาการชำระค่าธร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more