โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Curriculum and Learning Outcome

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Curriculum and Learning Outcome ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร เขียนอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมั่งคั่ง โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น