รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ช่วงเดือน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรายงานผล รวม
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 61 34 43 77
1 พ.ย.- 30 พ.ย. 61 64 35 99
1 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 61 52 16 68
ไตรมาสที่ 1 150 94 244
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 62 141  31 172
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 62 264 38 302
 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 62 56  19 75
ไตรมาสที่ 2 461 88 549
1 เม.ย.-30 เม.ย. 62 42  42  84
 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 62 233 256  489
1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62 48  67  115
ไตรมาสที่ 3 323 365 688
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 62  30  38 68
 1 ส.ค. – 30 ส.ค. 62 78  44 122
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 52  24 76
ไตรมาสที่ 4 160 106 266
รวม 1094 653 1747

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น