ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ( 8 ก.ค.62) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ( 8 ก.ค.62) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พิธีนี้จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1 และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองตะโก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น