ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

>>อ่านประกาศรับสมัคร<<

สมัครออนไลน์  คลิ๊ก

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เวลา 08.30 – 15.00 น.

เว้นวันที่ 11 – 15 เมษายน  2563

หลักฐานการสมัคร

– สำเนาผลการเรียน ม.6 (GPA) 5 ภาคเรียน  1 ฉบับ

– รูปถ่ายสี หน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  1 รูป