ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

** สมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2563 ** (อ่านเพิ่มเติม)