กำหนดการจองวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

กำหนดการจองวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาสามารถเข้าไปจองรายวิชาตามแผนการเรียนและยืนยันข้อมูลการจองรายวิชาในระบบ reg.kru.ac.th
โดยเปิดระบบตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
และปิดระบบ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.