ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

­เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และพบผู้ป่วยในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในขณะนี้

มหาวิทยาลัยสั่งปิดทำการเป็นเวลา 14 วัน
ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขออภัยผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
….ขอบคุณค่ะ….

ในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร สามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของกระบวนการการเรียนการสอนตามประกาศเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

☑ อย่างไรก็ตามขอให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
-การเว้นระยะห่าง งดการรวมตัว
-สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
-การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจดบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่ต่างๆ

  • #KRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    #www.kru.ac.th
    โทร 034-534059-60
    IG: kru.university