ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และยกเว้นค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป. การศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

📣📣ข่าวดีสำหรับนักศึกษา📣📣
💛มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ช่วยเหลือนักศึกษา สู้วิกฤติโควิด – 19โดยมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 💛
โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% และยกเว้นค่าปรับ
สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป.
การศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564