แจ้งการเปิดระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนภาคการศึกษา 3/2563 และ 1/2564

แจ้งการเปิดระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564
✅นักศึกษาสามารถเข้าระบบ reg.kru.ac.th เพื่อพิมพ์บัตรลงทะเบียนในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาได้เป็นปกติแล้ว
📌มหาวิทยาลัย ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมก่อนชำระเงิน