ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
1. ประเภทรับตรง (อ่านเพิ่มเติม)
2. ประเภททุนเพชรราชภัฏ ฯ (อ่านเพิ่มเติม)
3. ประเภททุนความสามารถพิเศษ (อ่านเพิ่มเติม)