สรงนำ้พระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์”

📣 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์” ที่จะมาถึงนี้ ขอเชิญทุกท่าน สรงนำ้พระพุทธรูปและรดน้ำขอพร ในวันที่ 11 เม.ย. 65 ช่วงเวลา 13.30 น. 📌  (คลิกรูปเพิ่มเติม)