ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 5)(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ประเภทรับตรง (ช่วงที่ 5) เพิ่มเติม 

————————————————————–
สอบคัดเลือกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกอ่านรายละเอียด)