ติดต่อสอบถาม

home สถานที่ตั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคาร 7 ช้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมู่ 4 บ้านพุพระ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 034-534068

 

telephone เบอร์โทรภายใน

งานบริหารทั่วไป                  034-534068  ต่อ  172

งานบริการการศึกษา              034-534068  ต่อ  173

งานทะเบียนและประมวลผล      034-534068  ต่อ  174

 

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

imagesFACEBOOK  www.facebook.com/academickru

Gmail IconE-MAIL        register@kru.ac.th
regiskru2011@gmail.com

 

แผนที่ตั้งอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

map