เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี2561

กำหนดการประชุม(คปม.) ประจำปี พ.ศ.2561  
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561  
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561  
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561  
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
วาระพิเศษ 2561  
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561  
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561  
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561  
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่ 12_2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561