เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี2559

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มกราคม 2559 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
ครั้งที่ 2 (วาระพิเศษ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559 
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 
ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559