เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี 2563

ครั้งที่ 1_2562 วันที่ 16 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 2_2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (ดาวน์โหลด)

ครั้งที่ 3_2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 (ดาวน์โหลด)