เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์

034-534-068

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 66)

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

--------------------------------