เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

รายงานผลการสำเร็จความพึงพอใจ


ปีการศึกษา 2566
   ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
   ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
   ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
   ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
   
   
   

 

กลับ