เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการขอใบรับรองนักศึกษา  
  รายสัปดาห์/รายเดือน ไตรมาส  
 ปีการศึกษา 2567                                  
   ปีการศึกษา 2566    
   ปีการศึกษา 2565    
   ปีการศึกษา 2564   5  
   ปีการศึกษา 2563    
   ปีการศึกษา 2562    

 

 

กลับ