เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

การใช้ระบบรหัสวิชา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2559  

กลับ