เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์

034-534-068

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

เอกสารการประชุม คปม

ปีการศึกษา 2566

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
   


ปีการศึกษา 2565

ครั้งที่ 11 วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 8 วันที่ 7 กันยายน 2565
ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2565                       
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2565