เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

เอกสารการประชุม คปม

พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2566 Download
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 Download
ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2566 Download


พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 11 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 Download
ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 Download
ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 Download
ครั้งที่ 8 วันที่ 7 กันยายน 2565 Download
ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 Download
ครั้งที่ 6 Download
ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 Download
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 Download
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2565 Download
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2565 Download
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2565  Download
กลับ