เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

คำร้องสวท/คำร้องคณะ

                              คำร้องสวท                                                                               คำร้องคณะ

คำร้อง สวท 1 คำร้องทั่วไป         คำร้องขอเปิด ภาคฤดูร้อน (นักศึกษาภาคปกติ)         
คำร้อง สวท 2 (เพิ่มกรณีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) คำร้อง ขอเปิดวิชา
คำร้อง สวท 3 (ป.โท) คำร้อง ขอมีสิทธิ์สอบ
คำร้อง สวท 4 (คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล) คำร้อง ทั่วไป
คำร้อง สวท 5 (คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา) คำร้องเทียบโอนผลการเรียน