เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

การประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2567 (14ก.ย.66)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประธีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร พร้อมชี้แจงการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และมี ดร.สายชล เทียนงาม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินการงานรับสมัคร และนางสาวศศิธร จิณแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนะนำชั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้นำข้อมูลไปใช้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อไป รอบรับตรง ระยะ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 66 โดยสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://reg2.kru.ac.th/admissions2/
ดูรูปภาพ (เพิ่มเติม)