เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566 "ชูช่ออรพิม" (27 ก.ย. 66)

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น. ที่หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ทางมหาวิทยาลัยจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "ชูช่ออรพิม"