เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

สงกรานต์สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว

วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.สายชล เทียนงาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 โดยมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1
(ดูรูปเพิ่มเติม)

กลับ