เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

Big Cleaning Day

ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2567

(ดูรูปเพิ่มเติม)

กลับ