เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

กิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

          ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2

   

(ดูรูปเพิ่มเติม)

 

กลับ